Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Podłogi, wykładziny

C352 FLOOR LAMINATE

Antystatyczny środek do mycia paneli podłogowych oraz podłóg olejowanych

Produkt do profesjonalnego zastosowania. Skutecznie usuwa kurz, brud i zatłuszczenia z mytych powierzchni. Dzięki zawartości polimerów pozostawia warstwę ochronną o delikatnym połysku. Zalecany do bieżącej pielęgnacji podłóg olejowanych.

1L   EAN: 5901370024441  
5L   EAN: 5901370024472  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie

W zależności od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni zaleca się stosować roztwór od 0,5% do 1% (od 50 do 100 ml środka w 10 l wody). Podłogę przemywać lekko wilgotną ściereczką (nie namaczać!). Ściereczka lub mop muszą być dobrze wyciśnięte. Podłogi nie wycierać do sucha. Stare powłoki usuwa się przecierając podłogę wodą.

<5 % anionowych środków powierzchniowo czynnych, <5 % niejonowych środków powierzchniowo czynnych, kompozycje zapachowe: AMYL CINNAMAL, LINALOOL.

H319: Działa drażniąco na oczy; P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu; P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy; P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Data i numer serii produkcji na opakowaniu.

Kalkulator zużycia produktu:

Zalecane rozcieńczenie:
%

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię