Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Podłogi, wykładziny

H510

Odplamiacz

Profesjonalny, gotowy do użycia preparat do usuwania plam zarówno oleistych jak i na bazie wodnej. Usuwa ślady po kawie, herbacie, winie, sokach owocowych i tuszu,  czekoladzie  oraz  napojach  energetycznych. 

0,6L   EAN: 5901370020849  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie
Technologie

Preparatem spryskać plamę (1-3 dozy), a następnie usunąć zabrudzenie przy pomocy ścierki z mikrowłókna metodą tamponowania. Plamy z nałożonym preparatem nie należy przecierać. Po usunięciu plamy przeprowadzić  proces  neutralizacji. 

Uwaga: Przed przystąpieniem do odplamiania plam należy wykonać próbę koloru wykładziny.

5-15 % związków wybielających na bazie tlenu, <5 % fosfonianów, <5 % niejonowych środków powierzchniowo czynnych.

H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Nadtlenek wodoru, roztwór; D-Glukopiranoza, oligomery, glikozydy decylowo oktylowe. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Przechowywać, transportować i stosować w temperaturze powyżej 5oC. Okres ważności: 12 m-cy od daty produkcji umieszczonej na  opakowaniu.

Nanotechn..

Technologia Aktywnego Tlenu -

Właściwości aktywnego tlenu sprawiają, że dodany do środków czystości bardzo skutecznie wspomaga proces mycia. Posiada on zdolność utleniania cząstek brudu, dzięki czemu środki z zawartością aktywnego tlenu posiadają lepsze właściwości usuwania zanieczyszczeń.

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(1)
Dodaj opinię
PiotrRp.
To dobry odplamiacz, szczególnie do wina i herbaty z dywanów