Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Nabłyszczanie

H575

Nabłyszczanie i zabezpieczanie podłóg

Profesjonalna emulsja do zabezpieczania i nabłyszczania wszelkich wodoodpornych podłóg. Zalecana do stosowania w procesie HIGH-SPEED. Naniesiona powłoka chroni rodzime podłoże, pozostawiając trwałą, odporną na ścieranie warstwę. Nabłyszczona powierzchnia charakteryzuje się metalicznym połyskiem, nie przyjmuje kurzu, brudu oraz nie powoduje poślizgu.

5L   EAN: 5901370021266  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie

Przed naniesieniem emulsji, podłoże należy dokładnie wyczyścić ze starych past, brudu i kurzu środkiem H590 lub H591, zneutralizować wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Następnie powierzchnię pokryć środkiem H575 i natychmiast rozprowadzić go równomiernie za pomocą nakładki  bawełnianej lub mopa nie pozostawiających włókien, tworząc cienką warstwę. Nie wcierać. Powierzchnia musi sprawiać wrażenie mokrej. Po wyschnięciu czynność można powtórzyć. Nie nakładać więcej niż 3 warstwy. Temperatura podłoża powinna wynosić powyżej +10°C.


Do bieżącej pielęgnacji na czyste i odkurzone powierzchnie stosować  1%  roztwór  preparatu  H575  lub  H582.
 

<5 % fosforanów, <5 % niejonowych środków powierzchniowo czynnych, kompozycje zapachowe, środki konserwujące BENZISOTHIAZOLINONE, SODIUM PYRITHIONE.

H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P273: Unikać uwolnienia do środowiska. P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach. Informacja uzupełniająca: EUH208: Zawiera Fosforan triizobutylu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Przechowywać w temperaturze powyżej +5oC. Okres ważności: 18 m-cy od daty produkcji umieszczonej na  opakowaniu.

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię