Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Podłogi, wykładziny

H582

Mycie bieżące podłóg - zapach agawy

Profesjonalny, skoncentrowany preparat myjąco - pielęgnujący do bieżącego utrzymania czystości wszelkich podłóg wodoodpornych. Dzięki zastosowaniu nanotechnologii czyszczone powierzchnie są chronione przed ponownym osadzaniem się brudu i znacznie łatwiej utrzymać je w czystości. Nadaje długotrwały zapach agawy. Nadaje się do mycia manualnego i maszynowego. Posiada właściwości antystatyczne. Zawarte w preparacie polimery pozostawiają na umytej podłodze połysk. Preparat nie odkłada się na mytych powierzchniach, pielęgnuje powłoki polimerowe, nie pozostawia smug i zacieków.

5L   EAN: 5901370021204  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie
Technologie

W zależności od stopnia zabrudzenia i technologii zaleca się stosować roztwór od 0,1% do 1% (od 1 do 10 ml środka na  1L  roztworu)  w zależności  od  twardości  wody.
 

<5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, kompozycje zapachowe, środki konserwujące: BENZISOTHIAZOLINONE, SODIUM PYRITHIONE.

H319: Działa drażniąco na oczy. P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach. Informacja uzupełniająca: EUH208: Zawiera 3,7-dimetyloctan-3-ol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Nanotechnologia -

Nowoczesna technologia oparta na nanocząsteczkach krzemu. Podczas mycia danej powierzchni następuje jej modyfikacja i staje się hydrofilowa - woda z powierzchni spływa bez oporów. Modyfikacji podlegają powierzchnie, które same zawierają krzem (np. szkło, ceramika), zabrudzenia nie osadzają się intensywnie na powierzchni, a co za tym idzie łatwo je z niej usunąć

Certyfikat ESD -

Symbol ten oznacza, że wskazany produkt posiada certyfikat ESD (ang. ElectroStatic Discharge). Badania zostały przeprowadzone zgodnie z Międzynarodowymi Normami CEI-IEC 61340-5-1:2009 – Elektryczność statyczna. Oznacza to, że środki czystości nie zmieniają właściwości antyelektrostatycznych mytych powierzchni

Kalkulator zużycia produktu:

Zalecane rozcieńczenie:
%

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(2)
Dodaj opinię
Kar_mil
Swoje kosztuje ale efekt teflonu i zapach są mega!
Marciano
Fajne rozwiązanie na błyszczące gresy- i bardzo wydajny. Faktycznie posadzka łapie nam mniej brudu