Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Gruntowne czyszczenie

H591

Mycie gruntowne podłóg

Profesjonalny, skoncentrowany preparat do gruntownego mycia o przyjemnym zapachu świeżości. Bezpieczny dla czyszczonych powierzchni. Usuwa powłoki polimerowe, wielowarstwowe zabrudzenia. Na powierzchniach narażonych na częste i uporczywe zabrudzenia może być stosowany do mycia bieżącego. Nadaje się do mycia manualnego i maszynowego.

5L   EAN: 5901370021242  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie

W zależności od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni oraz technologii mycia zaleca się zastosować roztwór:

 

  •  0,5 – 1% do mycia bieżącego: (5 – 10 ml koncentratu na 1 L roztworu),
  •  0,5 – 3% do mycia maszynowego: (5 – 30 ml koncentratu na 1 L roztworu), 
  •  10% do doczyszczania i usuwania powłok polimerowych: (100 ml koncentratu na 1 L roztworu). 

5-15% mydła, <5% niejonowych środków powierzchniowo-czynnych, kompozycje zapachowe: BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, HEXYL CINNAMAL, BENZYL ALCOHOL, BENZYL BENZOATE, LIMONENE.

H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H290: Może powodować korozję metali. H315: Działa drażniąco na skórę. P234: Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Informacja uzupełniająca: EUH208: Zawiera d-limonene. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Izotridekanol etoksylowany > 2,5 mol EO; 2-aminoetanol. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Kalkulator zużycia produktu:

Zalecane rozcieńczenie:
%

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(2)
Dodaj opinię
AniaP
Dobry stripper, który nie pachnie brzydko, w naszej placówce też do mycia bieżącego, szczególnie zimą
Piter22
Produkt petarda... Grest techniczny znowu biały; 3% i doczyszcza