Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Gruntowne czyszczenie

H641

Usuwanie tłustego brudu, środek bez fosforanów

Profesjonalny, skoncentrowany, bezzapachowy preparat. W zależności od roztworu zalecany do bieżącego i gruntownego mycia. Nie uszkadza mytych powierzchni, nie pozostawia smug i nie zawiera fosforanów. Wykazuje wysoką skuteczność w usuwaniu zabrudzeń pochodzenia tłuszczowego. Zalecany do stosowania w hotelach, kuchniach, przemyśle spożywczym oraz w obszarach  uzdrowiskowych, DPS, SPA i około basenowych. Do zastosowań profesjonalnych.

10L   EAN: 5901370021570  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie
Technologie

W zależności od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni zaleca się przygotować roztwór od 0,25 do 5% (25-500 ml środka na 10 l roztworu). Elementy mocno zabrudzone czyścić roztworem od 5 do 50% (0,5-5 l środka na 10 l roztworu). Do mycia maszynowego stosować stężenie do 3% (do 300 ml na 10 l roztworu). Powierzchnie mające kontakt z żywnością po umyciu obficie  spłukać  wodą  zdatną  do  picia.

<5% anionowych środków powierzchniowo czynnych, <5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych.

H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Metakrzemian sodowy pięciowodny; Izotridekanol etoksylowany >2,5 mol EO. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Certyfikat Antypoślizgowości -

Symbol ten oznacza, że wskazany produkt posiada certyfikat zgodny z wymogami norm EN 13036-4. Właściwości antypoślizgowe produktów do mycia wymagane są w szczególności na wszelkich powierzchniach sportowych, w obiektach użyteczności publicznej, w których istnieje ryzyko poślizgu: w supermarketach, na dworcach, lotniskach, czy halach magazynowych

Kalkulator zużycia produktu:

Zalecane rozcieńczenie:
%

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(9)
Dodaj opinię
Jemielin
Zaczęliśmy stosować 641 bo mozna nim było zastąpić produkt do mycia podłóg, tłuszczy. Świetnie się sprawdza bo dobrze doczyszcza, mamy dozownik i dozujemy do spray wtedy też daje radę do lodówek i pojemników GN;
Certyfikat raz nam uratował skórę :)
PiotrRp.
Faktycznie, do tłustych jest niezły, ale nie ma żadnego zapachu...
Marciano
Mocny a smug nie zostawia= profit, fajnie jakby był też w spray