Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Gruntowne czyszczenie

H644

Usuwanie spieczonych zabrudzeń i przypaleń

Profesjonalny, gotowy do użycia preparat w formie aktywnej piany do usuwania spieczonych, zeschniętych i silnych zabrudzeń z powierzchni odpornych na działanie alkaliów. Rozpuszcza i usuwa zapieczone resztki potraw, tłuszczu, sadzy i przypaleń. Skutecznie czyści smażalnie, grille, piece, opiekacze, komory wędzarnicze, rożna i ruszta. Można go stosować do płyt grzewczych kuchenek gazowych, patelni, szyb w piecach i kominkach. Nie niszczy powierzchni emaliowanych. Forma aktywnej piany wydłuża czas ekspozycji zabrudzeń na preparat. Preparat dobrze działa także w niskich temperaturach. 

0,6L   EAN: 5901370021754  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie
Technologie

Preparat gotowy do użycia. Spryskać aktywną pianą myte powierzchnie. Dla zwiększenia skuteczności pozostawić ją na powierzchni przez dłuższy czas nie doprowadzając jej do wyschnięcia. Myte powierzchnie należy spłukać wodą. Powierzchnie mogące mieć kontakt z żywnością obficie spłukać wodą przeznaczoną do spożycia.

<5% fosforanów, <5 % anionowych środków powierzchniowo czynnych, <5 % niejonowych środków powierzchniowo czynnych, wodorotlenek potasu, kompozycje zapachowe: LIMONENE.

H290: Może powodować korozję metali. H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P234: Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: wodorotlenek potasu; 2-aminoetanol; Lauryloglukozyd; Ester fosforanowy polialkoksylowanego alkoholu tłuszczowego. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

Technologia Acti-Foam -

Technologia oparta jest na działaniu aktywnej piany, która dociera we wszystkie trudno dostępne miejsca, zmiękcza zaschnięty brud i usuwa uporczywe zanieczyszczenia

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(3)
Dodaj opinię
MirosK
Chyba ich najlepszy produkt, moim zdaniem lepszy nawet od 643 do pieców. Piana gęsta a działanie silnie, załatwia temat.
Marciano
Dla mnie równie silny co wasz koncentrat a łatwiejszy w zastosowaniu
DaGrassoslask
Tak jak piszą na Facebooku „nie spalisz sie ze wstydu”! 644 to siekiera,nie ma drzucajacego zapachu. No i jest w gęstej pianie, można spryskać powierzchnie pionowe. Nie wiem czy do tego go zalecają ale załatwia nam tez temat pieca do pizzy, szczególnie spieki na szybie.