Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Podłogi, wykładziny

C384 FLOOR ECO

Ekologiczny skoncentrowany środek do mycia wodoodpornych podłóg

Produkt do profesjonalnego zastosowania. Nie zawiera enzymów ani wybielaczy optycznych, przez co jest wyjątkowo przyjazny dla środowiska. Jednocześnie skutecznie usuwa tłuste i oleiste zabrudzania, pozostawiając przyjemny zapach. Szczególnie zalecany do bieżącej pielęgnacji PCV, kamienia naturalnego, gresów oraz powierzchni plastikowych, ceramicznych, metalowych i lakierowanych.

EU Ecolabel: PL/020/010

1L   EAN: 5901370025974  
5L   EAN: 5901370026025  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie
Technologie

Zalecane stężenie roztworu do mycia bieżącego: 1% (100 ml środka na 10 l wody), w przypadku trudniejszych zabrudzeń stosować stężenie 2% (200 ml środka na 10 l wody). Produkt wykazuje skuteczne działanie gdy temperatura roztworu równa jest temperaturze pokojowej. Do dozowania produktu zaleca się stosować systemy dozowania lub posłużyć się dostępną podziałką na opakowaniu. Właściwe dawkowanie obniża koszty i zmniejsza do minimum wpływ na środowisko.

<5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, <5% mydła, kompozycje zapachowe.

H319 - Działa drażniąco na oczy. P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Wszystkie elementy opakowania nadają się do recyklingu. Z pustym opakowaniem postępować zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Certyfikat Ecolabel -

Oznakowanie ekologiczne UE - Ecolabel  jest głównym, oficjalnym europejskim wyróżnieniem, przyznawanym wyrobom spełniającym wyższe normy środowiskowe. Ecolabel został ustanowiony w 1992 r. Europejski znak ekologiczny na wyrobach wskazuje, że są one mniej szkodliwe dla środowiska niż podobne wyroby w ciągu całego cyklu życia wyrobu.

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię