Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej linii produktowej – środków czyszczących i dezynfekcyjnych – celem zwiększenia konkurencyjności spółki i odpowiedzi na potrzeby rynkowe.

 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020

Poddziałanie: 3.2 Innowacje w MŚP

 

Cele i efekty: Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy poprzez dywersyfikację oferty o innowacyjną w skali kraju linię produktową – środki czyszczące i dezynfekcyjne o wysokiej skuteczności i unikatowej recepturze. Nowy produkt pozwoli Wnioskodawcy na rozbudowanie kanał w sprzedażowych i dotarcie do większej liczby, nieosiągalnych obecnie klientów.

 

Wartość projektu: 1 037 900,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 762 856,50 zł