Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Zmywarki przemysłowe

H690

Ręczne mycie naczyń. Koncentrat

Skoncentrowany płyn do ręcznego mycia naczyń, szkła i akcesoriów produkcyjnych. Dzięki unikalnej recepturze, na mytych powierzchniach nie pozostawia żadnych smug i zacieków, ułatwiając pracę w kuchni. Łatwy do spłukania. Skutecznie usuwa tłuszcz oraz wszelkie inne zabrudzenia. W przypadku wstępnego przemycia naczyń przed włożeniem do zmywarki obficie spłukać naczynia wodą.

5L   EAN: 5901370021815  
10L   EAN: 5901370021839  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie

Zalecane rozcieńczenie: 1% (dodać 100 ml płynu do 10 l wody). W przypadku silnych zabrudzeń stosować mocniejszy roztwór myjący. Powierzchnie mające kontakt z żywnością obficie spłukać wodą przeznaczoną do spożycia i pozostawić do wyschnięcia lub ewentualnie  przetrzeć.

5-15% anionowych środków powierzchniowo czynnych, kompozycje zapachowe: CITRAL, LIMONENE, środki konserwujące: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE / METHYLISOTHIAZOLINONE.

H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Informacja uzupełniająca: EUH208: Zawiera d-limonene, Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2Hizotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Alkohol, C12-14, etoksylowany, siarczan, sole sodowe <2,5 EO; Kwas benzenosulfonowy, pochodne mono-C10-14-alkilowe, związki z trietanoloaminą; Kwas benzenosulfonowy, pochodne C10-13-alkilu, sól sodowa. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(3)
Dodaj opinię
AniaP
Jak jest dozownik- to ten płyn baaardzo szybko się zwraca, koniec z wycieczkami do cash&carry po płyny do naczyń co kilka dni
Bartekk
Całkiem dobrze daje sobie radę z brudem i tłuszczami, raczej nie wysusza skóry rąk. Niestety, trzeba to dozować- jest bardzo wydajny i opłacalny ale tylko kiedy faktycznie rozrabiamy. 10 ml na litr wody i jest wtedy "groszowo"
DaGrassoslask
690 to dość drogi produkt, ale my dostaliśmy do niego dozownik- 10l wystarczy nam na miesiąc, z tego koncentratu mamy jakieś 10x więcej roztworu do mycia.
Swietnie zbiera tłuszcze, ręce tez nie są w opłakanym stanie po myciu. Mocno sie różni od tych produktów do domu do mycia naczyń