Hotele przygotowują się do otwarcia. Wiele wskazuje na to, że perspektywa wznowienia może charakteryzować skokowe przejście z trybu oczekiwania i hibernacji na wysokie obroty. Standardy higieniczne, obostrzenia sanitarne oraz świadomość gości to nowe realia, które podniosły poprzeczkę poziomu czystości i bezpieczeństwa mikrobiologicznego.

Można się pogubić i łatwo popełnić błąd. Jak tego uniknąć? Odnieść się do dwóch podstawowych wartości.

 

Sprzątanie, mycie i dezynfekcja są procesem. Musi być on opisany i usystematyzowany. Najważniejszym tego elementem są ludzie. Nie tylko służba pięter, ale i wszyscy pracownicy. Przekładając to na wartości to fundamentalne znaczenie ma świadomość i dyscyplina.

 

Świadomość to zaangażowanie liderów, ich rozmowa z pracownikami, otwartość na uwagi i jasne wyznaczanie priorytetów i celów (w wymiarze sanitarnym) poszczególnym działom hotelu. Sprzątanie to coś więcej niż personel sprzątający, „który wie, jak ma pracować”.

Dyscyplina zakłada tworzenie procesu, procedury i szacunek dla szczegółów. To one budują całość jaką jest oczekiwany, powtarzalny efekt.

 

Konkretne działanie - poświęć 15 minut na refleksję i zadaj sobie dwa podstawowe pytania o higienę:

 

Kiedy ostatnio gruntownie zweryfikowałeś procedurę utrzymania czystości?

 

Czy wiesz, jak wzmożone procedury mycia i dezynfekcji wpłynęły na wzrost czasu poświęconego na przygotowanie pokoju dla gościa? W tych pytaniach tkwi siła świadomości i dyscypliny. To punkt zapalny rewizji i zbudowania efektywnej organizacji pracy.

 

Spoiwem łączącym cały proces sprzątania w ramach dyscypliny i świadomości są procedury i organizacja pracy. Wprowadzone listy kontrolne, tzw. „checklisty”, opisane procedury mycia i dezynfekcji stref i pomieszczeń, plany dziennie i okresowe mycia pomagają zarządzać zadaniami w czasie. Budują systematyczność, tworzą dyscyplinę i ustanawiają punkt odniesienia. Co ważne - wspólny dla personelu. 

 

Kręgosłupem dyscypliny, wspomnianych procedur i organizacji pracy, muszą być dobre praktyki. Czyli najważniejsze i uniwersalne dla wszystkich pracowników. Higieniczne, zrozumiałe i znane przez cały zespół. Rezultatem jest zwiększenie świadomości i pobudzenie mechanizmu wzajemnej kontroli i motywowania do pożądanych postaw i zachowań. Dobre praktyki warto zebrać i spisać.

 

Może to być kilka do kilkunastu faktów, które są małymi zmianami i krokami, budujące higienę w hotelu. Kod kolorystyczny ścierek, sposób aplikacji produktów, składania czyściw, higiena dłoni i inne elementy w połączeniu z liderami, którzy rozmawiają z zespołem i dają dobry przykład - to najlepszy wyraz świadomości w kontekście "cleaningu".

 

Wprowadzając te konkretne narzędzia w oparciu o wskazane wartości, osiągniesz dobre rezultaty oraz w znaczącym stopniu zmniejszysz obciążenie osób sprzątających przy równoczesnym zwiększeniu efektywności pracy poprzez zmniejszenie tzw. „nieefektywnej pracy”.
 

Idealnie higieniczne otoczenie i bezpieczne powierzchnie to nie jest coś skończonego, tylko coś, co da się w nieskończoność ulepszać. Dlatego weryfikuj procesy i czas ich wykonywania. Analiza wpisuje się w dyscyplinę, gdyż pozwala oceniać procesy, eliminować zbędne i dopracowywać najskuteczniejsze aktywności.

Sprzęt, chemia i technologie to tylko narzędzia. Sprawdzaj dostępne rozwiązania pod kątem wydajności ich stosowania.. Wszystko pozostałe obudowane jest wiedzą, jaką dysponuje personel, organizacja. Jest wiele procedur, systemów i modeli ale najlepsze są te wdrożone i stosowane.
Właśnie świadomość- tego, że sprzątanie jest procesem oraz dyscyplina- systematyka mycia i ocena procesów to z mojego doświadczenia zasadnicze elementy stanowiące o sukcesie. Wysokim stopniu czystości i bezpieczeństwa mikrobiologicznego. W taki sposób organizacja i systematyka są w stanie uzupełnić braki w obszarze narzędzi, czasu i zasobów.
 

Jak to wszystko „ogarnąć”, skoro sprzątanie jest koniecznością, a nie esencją hotelarstwa. To bardzo proste - wybieraj dostawców, którzy będą z Tobą pracować, a nie tylko sprzedawać i dostarczać. Być może taka weryfikacja będzie pierwszym krokiem, jaki musisz wykonać?

 

Co pomoże Ci zbudować higieniczne otoczenie i efektywną pracę służb sprzątających?
 

  • Zorganizuj proces sprzątania i stale go weryfikuj.
  • Oprzyj procesy o listy kontrolne, procedury i instrukcje
  • Zbierz dobre praktyki higieny i dopilnuj by były znane wszystkim w organizacji a przynajmniej wszystkim tym, którzy maja kontakt z gościem.
  • Buduj świadomość higieny i znaczenia procesów. Daj dobry przykład.
  • Podnoś kompetencje swojego personelu sprzątającego, korzystaj ze szkoleń, jakie oferują Ci dostawcy i partnerzy.
  • Realizuj plan utrzymania czystości.

 

Jakub Klewaniec - Dyrektor Sprzedaży - Dywizja HoReCa

Nawiąż ze mną kontakt na LinkedIn: www.linkedin.com/company/voigtpl/ 

VOIGT horecaline na facebook: https://www.facebook.com/voigthoreca