Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Preparaty kwasowe

H630

Mycie lodówek, chłodni i stali szlachetnej

Profesjonalny, skoncentrowany preparat do mycia urządzeń chłodniczych i stali szlachetnej. Neutralizuje przykre zapachy, skutecznie usuwa zaplamienia po żywności i napojach. Nie uszkadza  mytych powierzchni.

5L   EAN: 5901370021358  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie
Technologie

W zależności od stopnia zabrudzenia i technologii zaleca się stosować roztwór od 0,25% do 5% (od  2,5  do  50  ml  środka  na  1L  roztworu). Umyte powierzchnie mające kontakt z żywnością dokładnie spłukać wodą  przeznaczoną  do  spożycia.

<5% anionowych środków powierzchniowo czynnych, <5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, kwas octowy, kompozycje  zapachowe.

H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Kwas octowy; Kwas benzenosulfonowy, pochodne mono-C10-14-alkilowe, związki z trietanoloaminą; Izotridekanol etoksylowany >2,5 mol EO. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na  opakowaniu.
 

Technologia Anti-Odour -

Symbol ten oznacza technologię, która absorbuje i neutralizuje odory pozostawiając przyjemny zapach

Kalkulator zużycia produktu:

Zalecane rozcieńczenie:
%

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(1)
Dodaj opinię
Hank
Dobry do usuwania śladów i zabrudzeń z krwi, pomógł nam rozwiązać tę zmorę na zakładzie, używamy do posadzki i mebli ze stali