Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Nabłyszczanie

POLYGRUND VC360

Środek na bazie poliuretanów do zabezpieczania podłóg kamiennych oraz marmurowych

Polimerowy środek przeznaczony do zabezpieczenia podłóg kamiennych oraz marmurowych. Posiada podwyższoną odporność na ścieranie. Może służyć zarówno jako podkład (gruntowanie), jak również jako środek konserwujący, myjący i pielęgnujący. Preparat na powierzchni pozostawia warstwę ochronną, charakteryzującą się połyskiem, twardością oraz brakiem poślizgu. Preparat zawiera poniżej 5% związków powierzchniowo czynnych.

1L   EAN: 5901370036000  
10L   EAN: 5901370036017  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie

PODKŁAD: Na dokładnie wyczyszczoną powierzchnię preparatem GRUNDPUR VC 150  nałożyć w zależności od porowatości podłoża 2 lub 3 warstwy nierozcieńczonego preparatu. Każdą następną warstwę nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej. Średni czas schnięcia wynosi około 2 godziny i jest uzależniony od temperatury podłoża oraz wilgotności powietrza. W celu wzmocnienia połysku i szybszego utwardzenia ostatnią warstwę podkładu należy przepolerować wysokoobrotową polerką. 

 

PIELĘGNACJA: Posadzki kamienne o wysokim połysku należy przemywać na mokro roztworem w stosunku od 2,5 do 10% (250÷1000 ml środka na 10 l wody). KONSERWACJA: W zależności od stopnia zabrudzenia posadzki zaleca się stosować wodny roztwór preparatu w stosunku od 0,25 do 0,5% (25÷50 ml środka na 10 l wody).

< 5 % fosforanów, środki konserwujące: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE / METHYLISOTHIAZOLINONE.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P273: Unikać uwolnienia do środowiska. P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach. Informacja uzupełniająca: EUH208: Zawiera Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu, [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Produkty chemii gospodarczej chronić przed dziećmi. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Przechowywać w temperaturze powyżej +5oC. Okres ważności: 18 m-cy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię