Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Preparaty kwasowe

GASTRO-ACID SPRAY VC630R

Mycie i dezynfekcja lodówek, chłodni oraz stali szlachetnej

Dezynfekcyjny preparat do mycia urządzeń chłodniczych i powierzchni ze stali szlachetnej o spektrum działania bakteriobójczym  i grzybobójczym. Gotowy do bezpośredniego użycia płyn dezynfekcyjno-myjący w sprayu do powierzchni ze stali szlachetnej, urządzeń odpornych na działanie kwasów oraz powierzchni emaliowanych. Szczególnie zalecany do stosowania w przemyśle spożywczym, cateringu, gastronomii, kuchniach hotelowych i obiektach branży HoReCa. Do mycia i dezynfekcji lodówek, lad chłodniczych, pojemników GN, mebli ze stali szlachetnej, zlewów, blatów, krajalnic. Wykazuje działanie bakteriobójcze i grzybobójcze. Produkt służy do dezynfekcji powierzchni mających i niemających  kontaktu  z żywnością.

 

PRODUKT POSIADA ATEST PZH ORAZ POZWOLENIE NA OBRÓT PRODUKTEM BIOBÓJCZYM NR: 6794/16.

0,6L   EAN: 5901370021488  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie

Preparat gotowy do użycia. Dezynfekowane powierzchnie spryskać preparatem i pozostawić na odpowiedni czas ekspozycji. Po procesie dezynfekcji powierzchnie przetrzeć do sucha.

 

Zakres zastosowania Stężenie roztworu Czas ekspozycji Temperatura
Powierzchnie czyste i brudne - bakterie 100% 5 minut 20 oC
Powierzchnie czyste i brudne - grzyby 100% 15 minut 20 oC

 


Zdezynfekowane powierzchnie mogą być używane bezpośrednio po procesie dezynfekcji. Powierzchnie mające kontakt z żywnością spłukać wodą zdatną do picia. Nie wdychać par lub rozpylanej cieczy.

100g preparatu zawiera następujące substancje czynne: 0,12 g Aminy, N-C12-14 (o parzystej liczbie atomów węgla)-alkilotrimetylenodiamina, produkty reakcji z kwasem chlorooctowym.

Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Bezpośrednie i pośrednie skutki uboczne dla zdrowia człowieka wynikające z zastosowania produktu: przedostanie się produktu do dróg oddechowych i pokarmowych może powodować złe samopoczucie . W razie zatrucia lub uczulenia nie wywoływać wymiotów, nie podawać niczego do picia, niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Opakowanie po produkcie należy przekazać wyspecjalizowanemu przedsiębiorstwu do utylizacji. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji. Data i numer serii produkcji na opakowaniu.

 

PIERWSZA POMOC: Opis środków pierwszej pomocy: natychmiast wezwać lekarza i pokazać mu Kartę Charakterystyki produktu. W razie wdychania: usunąć poszkodowanego z miejsca narażenia, zapewnić mu dostęp świeżego powietrza i odpoczynek. W ciężkich przypadkach tj. zatrzymanie krążenia i oddychania, należy zastosować sztuczne oddychanie (metoda usta-usta, masaż serca, dostarczenie tlenu, itd.) i natychmiast wezwać pomoc lekarską. W razie kontaktu ze skórą: zdjąć zanieczyszczone ubranie i buty, oczyścić skórę lub umyć poszkodowanego mydłem neutralnym, spłukując obficie zimną wodą. W przypadku poważnych dolegliwości należy się udać do lekarza. Jeżeli mieszanka spowodowała oparzenia lub odmrożenia, nie wolno zdejmować ubrania z poszkodowanego, gdyż w sytuacji, gdy ubranie jest przylepione do skóry może to spowodować jeszcze większe obrażenia. Jeśli na skórze pojawią się pęcherze, nie wolno ich przekłuwać, ponieważ może to zwiększyć ryzyko infekcji. W razie kontaktu z oczami: obficie płukać oczy wodą o temperaturze pokojowej przez 15 minut. Nie dopuścić do tego, aby poszkodowany tarł lub zamykał oczy. Wyjąć soczewki jeśli są i można je łatwo usunąć . We wszystkich przypadkach, po umyciu poszkodowanego, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem i pokazać mu Kartę Charakterystyki produktu. W razie połknięcia: natychmiast wezwać lekarza i pokazać mu Kartę Charakterystyki produktu. Nie wywoływać wymiotów, gdyż wyrzucenie treści żołądka może uszkodzić błonę śluzową górnej sekcji układu pokarmowego, a także może dojść do jej aspiracji. Przepłukać usta i gardło, ponieważ najprawdopodobniej zostały zanieczyszczone przy połknięciu. W razie utraty przytomności nie podawać nic drogą ustną aż do konsultacji z lekarzem. Zapewnić poszkodowanemu spokój.

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię