Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Sanitariaty

C132 SANIT ALKA

Mycie powierzchni sanitarnych i SPA

Produkt do profesjonalnego zastosowania. Zasadowy koncentrat o przyjemnym zapachu do mycia stref i urządzeń sanitarnych w tym SPA. W pomieszczeniach zawilgoconych skutecznie neutralizuje nieprzyjemne odory. Zalecany do bieżącego utrzymania czystości posadzek, płytek ściennych, drzwi, ram okiennych oraz mycia wanien kąpielowych, brodzików i umywalek. Pozostawia połysk na mytych powierzchniach.

1L   EAN: 5901370023024  
5L   EAN: 5901370023055  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie
Technologie

W zależności od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni zaleca się stosować roztwór od 1% do 5 % (od 100 do 500 ml środka na 10 l wody). W przypadku silnych zabrudzeń stosować roztwór o większym stężeniu lub koncentrat. Myte powierzchnie należy spłukać czystą wodą.

<5 % anionowych środków powierzchniowo czynnych, <5 % amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych, <5 % niejonowych środków powierzchniowo czynnych, <5 % polikarboksylanów, kompozycje zapachowe: AMYL CINNAMAL, LIMONENE.

H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu; P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu; P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy; P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Izotridekanol etoksylowany > 2,5 mol EO; Kwas benzenosulfonowy, pochodne C10-13-alkilu, sól sodowa; Alkohol, C12-14, etoksylowany, siarczan, sole sodowe <2,5 EO. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Data i numer serii produkcji na opakowaniu.

Technologia Anti-Stone -

Skutecznie opóźnia osadzanie się nalotów wapniowych i ułatwia kolejny proces mycia elementów wyposażenia łazienek i sanitariatów. Dodatkowo technologia ta zapobiega powstawaniu smug oraz zacieków 

Kalkulator zużycia produktu:

Zalecane rozcieńczenie:
%

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię