Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Podłogi, wykładziny

C344 FLOOR PROTECT MAX

Zapachowy środek do mycia i pielęgnacji podłóg

Produkt do profesjonalnego zastosowania. Środek na bazie nowoczesnych polimerów umożliwia mycie i pielęgnację w jednym kroku, pozostawiając przyjemnych świeży zapach. Nanotechnologia chroni przed ponownym zabrudzaniem. Nadaje się do maszynowego i ręcznego czyszczenia każdego typu wodoodpornych podłóg, w tym m.in. gresów, PCV, linoleum, gumowych, kamiennych i lakierowanych podłóg drewnianych.

1L   EAN: 5901370024328  
10L   EAN: 5901370024359  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie
Technologie

Zarówno w myciu ręcznym, jak i automatami czyszczącymi zaleca się rozcieńczyć koncentrat w stężeniu od 0,5% do 1% (50÷100 ml środka na 10 I wody). W przypadku silnych zabrudzeń stosować większe stężenie roztworu. Umyta powierzchnia nie wymaga spłukiwania ani wycierania do sucha.

<5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, kompozycje zapachowe, środki konserwujące: BENZISOTHIAZOLINONE, SODIUM PYRITHIONE.

H319: Działa drażniąco na oczy; P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu; P280: Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu/ochronę twarzy; P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody; P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza; Informacja uzupełniająca: EUH208: Zawiera 3,7-dimetyloctan-3-ol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej; Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Data i numer serii produkcji na opakowaniu.

Nanotechnologia -

Nowoczesna technologia oparta na nanocząsteczkach krzemu. Podczas mycia danej powierzchni następuje jej modyfikacja i staje się hydrofilowa - woda z powierzchni spływa bez oporów. Modyfikacji podlegają powierzchnie, które same zawierają krzem (np. szkło, ceramika), zabrudzenia nie osadzają się intensywnie na powierzchni, a co za tym idzie łatwo je z niej usunąć

Kalkulator zużycia produktu:

Zalecane rozcieńczenie:
%

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię