Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Szyby, meble, sprzęty

C232 UNI FURNI

Mycie bieżące powierzchni drewnopodobnych

Produkt do profesjonalnego zastosowania. Skoncentrowany, preparat do mycia podłóg i powierzchni ponadpodłogowych. Zastosowana nanotechnologia działa antystatycznie oraz jednocześnie opóźnia odkładanie się brudu i ułatwia ponowne mycie powierzchni. Preparat o przyjemnym zapachu, szybko odparowuje, nie pozostawia smug ani zacieków. Zalecany do bieżącego mycia powierzchni meblowych oraz wodoodpornych podłóg lakierowanych parkietów oraz paneli.

1L   EAN: 5901370023291  
5L   EAN: 5901370023321  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie
Technologie

Zalecane stężenie: 1% (100 ml na 10 l wody).

<5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, kompozycje zapachowe.

H319: Działa drażniąco na oczy; P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu; P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy; P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji. Data i numer serii produkcji na opakowaniu.

Nanotechnologia -

Nowoczesna technologia oparta na nanocząsteczkach krzemu. Podczas mycia danej powierzchni następuje jej modyfikacja i staje się hydrofilowa - woda z powierzchni spływa bez oporów. Modyfikacji podlegają powierzchnie, które same zawierają krzem (np. szkło, ceramika), zabrudzenia nie osadzają się intensywnie na powierzchni, a co za tym idzie łatwo je z niej usunąć

Kalkulator zużycia produktu:

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię