Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Szyby, meble, sprzęty

C253 UNI FURNI MAX

Mycie powierzchni drewnianych laminowanych

Produkt do profesjonalnego zastosowania. Antystatyczny, wydajny produkt myjący. Skutecznie usuwa bieżące zabrudzenia z powierzchni drewnianych, drewnopodobnych i laminowanych. Zalecany do mycia i pielęgnacji podłóg oraz mebli. Produkt można stosować także w przemyśle spożywczym do powierzchni mających kontakt z żywnością. Bezpieczny dla mytych materiałów, w tym skór naturalnych i ekologicznych. Regularne stosowanie chroni powierzchnie przed osadzaniem kurzu. Technologia Anti-Fingerprint zabezpiecza myte powierzchnie przed niepożądanymi odciskami palców i dłoni.

1L   EAN: 5901370023345  
5L   EAN: 5901370023376  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie
Technologie

W zależności od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni zaleca się roztwór od 0,5% do 1% (od 50 do 100 ml środka na 10 l wody). Myte powierzchnie przemywać wilgotną ściereczką, nie pozostawiającą włókien. Nie wymaga wycierania do sucha ani polerowania.

5-15% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% polikarboksylany, <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, kompozycje zapachowe: AMYL CINNAMAL, LINALOOL, LIMONENE.

H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280: Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem. P501: Zawartość / pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację:  Izotridekanol etoksylowany > 2,5 mol EO; Kwas benzenosulfonowy, pochodne mono-C10-14-alkilowe, związki z trietanoloaminą. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji. Data i numer serii produkcji na opakowaniu.

Technologia Anti-Fingerprint -

O tę technologię zostały wzbogacone produkty do utrzymania czystości obszarów mebli, a więc tam gdzie występują powierzchnie narażone na najbardziej powszechny typ zabrudzeń - odciski palców. Powierzchnie umyte preparatem zawierającym technologię Anti-Fingerprint są więc dodatkowo zabezpieczane przed niepożądanymi odciskami palców i dłoni

Kalkulator zużycia produktu:

Zalecane rozcieńczenie:
%

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię