Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Nabłyszczanie

C592 PROTECT FLOOR

Zabezpieczanie podłóg

Produkt do profesjonalnego zastosowania. Dyspersja polimerowa do nabłyszczania podłóg. Szczególnie zalecany do posadzek wykonanych z PCV (linoleum, gumolit) i lastriko. Naniesiona powłoka chroni rodzime podłoże, jest trwała i odporna na ścieranie. Charakteryzuje się metalicznym połyskiem, nie przyjmuje kurzu i brudu. Podczas procesu polimeryzacji uwalnia przyjemny zapach.

1L   EAN: 5901370025219  
10L   EAN: 5901370025127  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie
Technologie

Przed naniesieniem środka podłoże należy dokładnie wyczyścić ze starych past, brudu i kurzu środkiem C466 STRIPPER MAX, przemyć wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Następnie powierzchnię pokryć środkiem i natychmiast rozprowadzić równomiernie za pomocą mopa (typu baranek), tworząc cienką warstwę. Nie wcierać. Po nałożeniu powierzchnia sprawia wrażenie mokrej. Po wyschnięciu czynność można powtórzyć. Nie nakładać więcej niż 3 warstwy. Temperatura podłoża powinna wynosić powyżej +10oC. Środka nie rozcieńczać w wodzie. Do bieżącej pielęgnacji zaleca się stosować środki marki VOIGT: C344 FLOOR PROTECT MAX, C354 FLOOR BASIC lub C373 FLOOR SHINE. Powtórne użycie C592 PROTECT FLOOR wymaga zmycia poprzednich warstw środkiem C466 STRIPPER MAX.

<5 % fosforanów, <5 % niejonowych środków powierzchniowo czynnych, kompozycje zapachowe, środki konserwujące: BENZISOTHIAZOLINONE, SODIUM PYRITHIONE.

H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki; P273: Unikać uwolnienia do środowiska; P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach. Informacja uzupełniająca: EUH208: Zawiera Fosforan triizobutylu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Przechowywać w temperaturze powyżej +5oC. Okres ważności: 18 m-cy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Data i numer serii produkcji na opakowaniu.

Certyfikat Antypoślizgowości -

Symbol ten oznacza, że wskazany produkt posiada certyfikat zgodny z wymogami norm EN 13036-4. Właściwości antypoślizgowe produktów do mycia wymagane są w szczególności na wszelkich powierzchniach sportowych, w obiektach użyteczności publicznej, w których istnieje ryzyko poślizgu: w supermarketach, na dworcach, lotniskach, czy halach magazynowych

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię