Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Szyby, meble, sprzęty

C273 UNI CLEAN

Uniwersalny środek czyszczący

Produkt do profesjonalnego zastosowania. Superkoncentrat o antystatycznym działaniu. Poprzez zastosowanie technologii aktywnego tlenu usuwa najcięższe zabrudzenia. Technologia Anti-Stone chroni powierzchnie przed powstawaniem osadów, smug i zacieków. Utrzymuje naturalny połysk powierzchni pozostawiając długotrwały i przyjemny zapach. Technologia Anti-Fingerprint zabezpiecza myte powierzchnie przed niepożądanymi odciskami palców i dłoni.

1L   EAN: 5901370023444  
5L   EAN: 5901370023475  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie
Technologie

Zaleca się stosować roztwór 0,25% (25 ml środka na 10 I wody). W przypadku silnych zabrudzeń stosować roztwór o większym stężeniu lub koncentrat.

15-30 % anionowych środków powierzchniowo czynnych, <5 % niejonowych środków powierzchniowo czynnych, <5 % fosfonianów, <5 % związków wybielających na bazie tlenu, <5 % polikarboksylanów, kompozycje zapachowe: HEXYL CINNAMAL, środki konserwujące: BENZISOTHIAZOLINONE, SODIUM PYRITHIONE.

H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu; H315: Działa drażniąco na skórę; P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu; P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy; P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody; P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem; P332+P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Kwas benzenosulfonowy, pochodne C10-13-alkilu, sól sodowa; Alkohol, C12-14, etoksylowany, siarczan, sole sodowe <2,5 mol EO; Izotridekanol etoksylowany > 2,5 mol EO; Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji. Data i numer serii produkcji na opakowaniu.

Technologia Anti-Stone -

Skutecznie opóźnia osadzanie się nalotów wapniowych i ułatwia kolejny proces mycia elementów wyposażenia łazienek i sanitariatów. Dodatkowo technologia ta zapobiega powstawaniu smug oraz zacieków 

Technologia Aktywnego Tlenu -

Właściwości aktywnego tlenu sprawiają, że dodany do środków czystości bardzo skutecznie wspomaga proces mycia. Posiada on zdolność utleniania cząstek brudu, dzięki czemu środki z zawartością aktywnego tlenu posiadają lepsze właściwości usuwania zanieczyszczeń.

Certyfikat ESD -

Symbol ten oznacza, że wskazany produkt posiada certyfikat ESD (ang. ElectroStatic Discharge). Badania zostały przeprowadzone zgodnie z Międzynarodowymi Normami CEI-IEC 61340-5-1:2009 – Elektryczność statyczna. Oznacza to, że środki czystości nie zmieniają właściwości antyelektrostatycznych mytych powierzchni

Technologia Anti-Fingerprint -

O tę technologię zostały wzbogacone produkty do utrzymania czystości obszarów mebli, a więc tam gdzie występują powierzchnie narażone na najbardziej powszechny typ zabrudzeń - odciski palców. Powierzchnie umyte preparatem zawierającym technologię Anti-Fingerprint są więc dodatkowo zabezpieczane przed niepożądanymi odciskami palców i dłoni

Kalkulator zużycia produktu:

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię