Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Sanitariaty

C135 SANIT LIME

Bieżąca pielęgnacja powierzchni i urządzeń sanitarnych

Produkt do profesjonalnego zastosowania. Skoncentrowany preparat na bazie kwasu organicznego o przyjemnym zapachu. Do bieżącego mycia pomieszczeń i urządzeń sanitarnych takich jak: kafelki ceramiczne, porcelana, chrom, stal szlachetna, szkło i tworzywa sztuczne. Unikalna technologia opóźnia osadzanie się kamienia wodnego i ułatwia kolejny proces mycia.

1L   EAN: 5901370023079  
5L   EAN: 5901370023109  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie
Technologie

W zależności od stopnia zabrudzenia lub intensywności osadów zaleca się stosować roztwór od 2% do 10% (od 200 do 1000 ml środka na 10 l wody). Roztwór należy rozprowadzić na mytych powierzchniach lub urządzeniach, pozostawić na chwilę i spłukać dokładnie wodą. W przypadku silnych zabrudzeń stosować większe stężenie roztworu roboczego lub koncentrat. 

<5 % niejonowych środków powierzchniowo czynnych, kwas cytrynowy, kompozycje zapachowe: HEXYL CINNAMAL, BENZYL SALICYLATE.

H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu; P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu; P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy; P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów; P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem; P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania; P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Data i numer serii produkcji na opakowaniu.

Technologia Anti-Stone -

Skutecznie opóźnia osadzanie się nalotów wapniowych i ułatwia kolejny proces mycia elementów wyposażenia łazienek i sanitariatów. Dodatkowo technologia ta zapobiega powstawaniu smug oraz zacieków 

Kalkulator zużycia produktu:

Zalecane rozcieńczenie:
%

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię