Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Sanitariaty

C159 SANIT OXY

Mycie powierzchni sanitarnych i SPA

Produkt do profesjonalnego zastosowania. Innowacyjny kwasowy koncentrat do mycia bieżącego i gruntownego. Unikalna mieszanina z aktywnym tlenem zwiększa skuteczność mycia powierzchni sanitarnych takich jak: armatura, ceramika, płytki gresowe, porcelana sanitarna. Przeznaczony do stref i urządzeń sanitarnych w tym SPA. Przy regularnym stosowaniu posiada właściwości wybielające.

1L   EAN: 5901370023130  
5L   EAN: 5901370025325  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie
Technologie

W zależności od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni zaleca się stosować roztwór od 0,5% do 10% (od 50 do 1000 ml środka na 10 I wody). Mycie bieżące 0,5% do 1,5%, mycie intensywne 1,5% do 3%, mycie gruntowne od 3% do 10%. Roztwór należy rozprowadzić na mytej powierzchni gąbką lub ściereczką, pozostawić na chwilę i następnie dokładnie spłukać wodą. W przypadku silnych zabrudzeń stosować większe stężenie roztworu roboczego lub koncentrat.

<5-15% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, <5% fosfonianów, <5% związków wybielających na bazie tlenu, kwas metanosulfonowy, kompozycje zapachowe: HEXYL CINNAMAL, LIMONENE, BENZYL SALICYLATE.

H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu; P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy; P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów; P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem; P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania; P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Informacja uzupełniająca: EUH208: Zawiera 5-fenylo-3-metylopent-2-enonitryl, a-heksylcynamaldehyd. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Izotridekanol etoksylowany > 2,5 mol EO; Nadtlenek wodoru, roztwór; Kwas metanosulfonowy; kwas fosforawy. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 18 m-ce od daty produkcji. Data i numer serii produkcji na opakowaniu.

Technologia Anti-Stone -

Skutecznie opóźnia osadzanie się nalotów wapniowych i ułatwia kolejny proces mycia elementów wyposażenia łazienek i sanitariatów. Dodatkowo technologia ta zapobiega powstawaniu smug oraz zacieków 

Technologia Aktywnego Tlenu -

Właściwości aktywnego tlenu sprawiają, że dodany do środków czystości bardzo skutecznie wspomaga proces mycia. Posiada on zdolność utleniania cząstek brudu, dzięki czemu środki z zawartością aktywnego tlenu posiadają lepsze właściwości usuwania zanieczyszczeń.

Technologia Anti-Odour -

Symbol ten oznacza technologię, która absorbuje i neutralizuje odory pozostawiając przyjemny zapach

Kalkulator zużycia produktu:

Zalecane rozcieńczenie:
%

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(2)
Dodaj opinię
Grzegorz
Środek rewelacyjny. Używam raz w tygodniu a łazienka jakby myta codziennie. A zapach utrzymuje się kilka godzin po użyciu. Polecam
Wojtek
Jeden z najlepszych płynów do mycia łazienek jakie miałem okazje używać.