Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Podłogi, wykładziny

C354 FLOOR BASIC

Niskopieniący środek do mycia posadzek.

Produkt do profesjonalnego zastosowania. Zalecanych do pielęgnacji podłóg oraz powierzchni z tworzyw sztucznych, laminatów, a także z powierzchni szkliwionych i porcelany. Jest bezpieczny do bieżącej pielęgnacji wykładzin pokrytych polimerowymi i woskowymi warstwami. Dzięki technologii Anti-Stone nie pozostania smug i zacieków na mytych powierzchniach. Szybko odparowuje.

1L   EAN: 5901370024564  
5L   EAN: 5901370024595  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie
Technologie

W zależności od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni zaleca się stosować roztwór od 0,5% do 2% (od 50 do 200 ml środka na 10 I wody). Przemyć powierzchnię mopem lub czystą ściereczką i pozostawić do wyschnięcia. Nie wymaga spłukiwania i wycierania do sucha.

<5 % anionowych środków powierzchniowo czynnych, <5 % amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych, <5 % niejonowych środków powierzchniowo czynnych, kompozycje zapachowe: CITRAL, LIMONENE. Środki konserwujące: BENZISOTHIAZOLINONE, SODIUM PYRITHIONE.

H319: Działa drażniąco na oczy; P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu; P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy; P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza; Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Data i numer serii produkcji na opakowaniu.

Technologia Anti-Stone -

Skutecznie opóźnia osadzanie się nalotów wapniowych i ułatwia kolejny proces mycia elementów wyposażenia łazienek i sanitariatów. Dodatkowo technologia ta zapobiega powstawaniu smug oraz zacieków 

Kalkulator zużycia produktu:

Zalecane rozcieńczenie:
%

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię