Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Podłogi, wykładziny

PANELIN VC300B

Antystatyczny środek do mycia paneli podłogowych i ściennych o zapachu gruszki z irysem

Skoncentrowany, antystatyczny środek zapachowy do mycia paneli podłogowych i ściennych. Usuwa kurz, brud oraz plamy i zatłuszczenia. W szczególności zalecany do paneli laminowanych, drewnianych, winylowych, polimerowych oraz do pielęgnacyjnego mycia podłóg olejowanych. Na mytych powierzchniach pozostawia cienką powłokę o delikatnym połysku. Zawarte polimery zwiększają odporność paneli na wtórne zbrudzenia. W mytym pomieszczeniu pozostawia przyjemny zapach. Zalecany do bieżącej pielęgnacji podłóg olejowanych.

1L   EAN: 5901370029248  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie

W zależności od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni zaleca się stosować roztwór od 0,5 do 1% (od 50 do 100 ml środka w 10 l wody). Podłogę przemywać lekko wilgotną ściereczką (nie namaczać!). Ściereczka lub mop muszą być dobrze wyciśnięte. Podłogi nie wycierać na sucho. Stare powłoki usuwa się przecierając podłogę wodą.

<5% anionowe związki powierzchniowo czynne, niejonowe związki powierzchniowo czynne, <5% polimery, kompozycje zapachowe, środki konserwujące: BENZISOTHIAZOLINONE, SODIUM PYRITHIONE, METHYLISOTHIAZOLINONE.


H319: Działa drażniąco na oczy. P102: Chronić przed dziećmi. P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę twarzy. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na  opakowaniu.

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię