Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Podłogi, wykładziny

TEPI-EX VC260

Środek do czyszczenia dywanów i wykładzin metodą ekstrakcyjną

Skoncentrowany środek do gruntownego czyszczenia metodą ekstrakcyjną wykładzin dywanowych (naturalnych i syntetycznych) oraz dywanów. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych związków powierzchniowo czynnych i polimerów następuje kapsułkowanie brudu, dzięki czemu zabrudzenia są łatwo usuwalne. Proces ten opóźnia powstawanie ponownych zanieczyszczeń. Preparat nie zawiera optycznych rozjaśniaczy ani wybielaczy. Impregnuje czyszczone powierzchnie. Likwiduje nieprzyjemne zapachy, pozostawiając w pomieszczeniu przyjemną świeżość. 

1L   EAN: 5901370026001  
10L   EAN: 5901370026018  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie

Przeznaczone do czyszczenia powierzchnie dokładnie odkurzyć. W mało widocznym miejscu sprawdzić je na trwałość koloru i oddziaływanie środka na materiał, z którego są wykonane. W zależności od stopnia zabrudzenia czyszczonych powierzchni zaleca się stosować roztwór od 2,5 do 5% (od 250 do 500 ml środka na 10 l wody). Przygotowany roztwór rozprowadzić za pomocą rozpylacza na powierzchni, a następnie dokładnie czyścić za pomocą maszyny natryskowo-ssącej. Przy bardzo silnych zabrudzeniach czynność należy powtórzyć. W przypadku intensywnego tworzenia się piany w zbiorniku maszyny z zanieczyszczeniami zastosować odpieniacz marki VOIGT: TEPI-O VC 261. Po zakończeniu procesu czyszczenia wykładzinę lub dywan pozostawić do wyschnięcia. W tym czasie nie należy po nich chodzić.

<5 % anionowych środków powierzchniowo czynnych, <5 % niejonowych środków powierzchniowo czynnych, kompozycje zapachowe: LINALOOL, środki konserwujące: BENZISOTHIAZOLINONE, SODIUM PYRITHIONE.

H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Alkoksylan alkoholu tłuszczowego. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię