Corporate Social Responsibility jest istotną częścią strategii firmy Voigt. Pracownicy i ich rozwój są najcenniejszym kapitałem firmy. Prowadzone przez nas szkolenia wewnętrzne dla nowo zatrudnianych jak i obecnych pracowników, stanowią bardzo solidny fundament do dalszego ich rozwoju i realizowania wyznaczonej ścieżki kariery zawodowej. Firma Voigt stara się także wspierać indywidualne podnoszenie kwalifikacji, takie jak studia czy kształcenie podyplomowe. Mamy świadomość, że inwestycja w kadry jest inwestycją w przyszłość i rozwój naszej organizacji.

Angażujemy się w życie społeczne, którego wyrazem jest udział w wielu akcjach charytatywnych o wymiarze nie tylko lokalnym, ale również ogólnopolskim i światowym. Nasze aktywne działania proekologiczne mają na celu promowanie czystego i odpowiedzialnego stylu życia.
Za wdrażanie i propagowanie proekologicznych rozwiązań na każdym etapie prowadzonej działalności gospodarczej zostaliśmy uhonorowani Certyfikatem Firma Bliska Środowisku, przyznawanym przez Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej „CERT” sp. z o.o.

Zaangażowani jesteśmy w działania na rzecz poprawy stanu czystości w kraju oraz podnoszenia świadomości społecznej w odniesieniu do warunków sanitarnohigienicznych, w jakich funkcjonujemy.

W ramach CSR angażujemy się w następujące działania:

  • w ramach obchodów Światowego Dnia Czystych Rąk jesteśmy współorganizatorem akcji Czyste Ręce.
  • na rynku lokalnym wspieramy młodych sportowców, aby mogli realizować swoje pasje. Żeńska Drużyna Hokeja na Lodzie Polonia Bytom z, którą firma związana jest od początku, już po raz drugi sięgnęła po tytuł Mistrza Polski.
  • wspieramy perłę śląska - Operę Śląską w Bytomiu.
  • od lat współpracujemy z Ośrodkiem Wsparcia Kryzysowego dla Dzieci i Młodzieży w Zabrzu.
  • od początku jej istnienia, współpracujemy z Fundacją Iskierka, działającą na rzecz dzieci z chorobą nowotworową.
  • aktywnie uczestniczymy w pomocy ludziom dotkniętych kataklizmem. Przykładem może być pomoc powodzianom w kraju oraz poszkodowanym przez tsunami na Sri Lance.
  • firma Voigt jest sponsorem filmu dokumentalnego zrealizowanego dla TVP , poświęconemu nieżyjącemu już wybitnemu polskiemu kardiochirurgowi Profesorowi - Zbigniewowi Relidze.