Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Podłogi, wykładziny

C373 FLOOR SHINE

Wysoce skoncentrowany produkt do mycia podłóg na bazie polimerów

Produkt do profesjonalnego zastosowania. Niskopieniący superkoncentrat na bazie polimerów. Szczególnie zalecany do bieżącej pielęgnacji podłóg pokrytych polimerami. Ochronny antypoślizgowy film zabezpiecza podłoże. Proces polerowania zwiększa odporność i połysk.

 

PRODUKT POSIADA CERTYFIKAT ESD ZGODNY Z MIĘDZYNARODOWYMI NORMAMI CEI-IEC 61340-5-1:2009.

1L   EAN: 5901370023635  
5L   EAN: 5901370023666  
10L   EAN: 5901370023680  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie
Technologie

W zależności od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni zaleca się stosować roztwór od 0,25% do 0,5 % (od 25 do 50 ml środka na 10 l wody).

5-15 % niejonowych środków powierzchniowo czynnych, kompozycje zapachowe: BENZYL ALCOHOL, AMYL CINNAMAL, środki konserwujące: BENZISOTHIAZOLINONE, SODIUM PYRITHIONE.

H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu; P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu; P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy; P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Izotridekanol etoksylowany > 2,5 mol EO. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji. Data i numer serii produkcji na opakowaniu. Przechowywać w temperaturze powyżej +5C.

Certyfikat Antypoślizgowości -

Symbol ten oznacza, że wskazany produkt posiada certyfikat zgodny z wymogami norm EN 13036-4. Właściwości antypoślizgowe produktów do mycia wymagane są w szczególności na wszelkich powierzchniach sportowych, w obiektach użyteczności publicznej, w których istnieje ryzyko poślizgu: w supermarketach, na dworcach, lotniskach, czy halach magazynowych

Certyfikat ESD -

Symbol ten oznacza, że wskazany produkt posiada certyfikat ESD (ang. ElectroStatic Discharge). Badania zostały przeprowadzone zgodnie z Międzynarodowymi Normami CEI-IEC 61340-5-1:2009 – Elektryczność statyczna. Oznacza to, że środki czystości nie zmieniają właściwości antyelektrostatycznych mytych powierzchni

Kalkulator zużycia produktu:

Zalecane rozcieńczenie:
%

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię