Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Szyby, meble, sprzęty

H500

Bieżące mycie wszelkich powierzchni ponadpodłogowych

Profesjonalny, gotowy do użycia preparat do bieżącego mycia wszelkich powierzchni ponadpodłogowych, matowych lub z połyskiem. Szybko odparowuje i nie wymaga polerowania. Posiada właściwości pielęgnujące, antystatyczne oraz certyfikat ESD.

0,6L   EAN: 5901370020795  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie
Technologie

Spryskać preparatem ściereczkę (nie więcej niż 2-3 dozy). Przetrzeć powierzchnię  ściereczką. Umyte powierzchnie mające kontakt z żywnością dokładnie spłukać wodą przeznaczoną do spożycia. 

<5 % niejonowych środków powierzchniowo czynnych, kompozycje zapachowe, środki konserwujące: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE / METHYLISOTHIAZOLINONE.

H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry. P261: Unikać wdychania pyłu / dymu /gazu / mgły / par / rozpylonej cieczy. P272: Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. P333+P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Technologia Anti-Stone -

Skutecznie opóźnia osadzanie się nalotów wapniowych i ułatwia kolejny proces mycia elementów wyposażenia łazienek i sanitariatów. Dodatkowo technologia ta zapobiega powstawaniu smug oraz zacieków 

Certyfikat ESD -

Symbol ten oznacza, że wskazany produkt posiada certyfikat ESD (ang. ElectroStatic Discharge). Badania zostały przeprowadzone zgodnie z Międzynarodowymi Normami CEI-IEC 61340-5-1:2009 – Elektryczność statyczna. Oznacza to, że środki czystości nie zmieniają właściwości antyelektrostatycznych mytych powierzchni

Technologia Anti-Fingerprint -

O tę technologię zostały wzbogacone produkty do utrzymania czystości obszarów mebli, a więc tam gdzie występują powierzchnie narażone na najbardziej powszechny typ zabrudzeń - odciski palców. Powierzchnie umyte preparatem zawierającym technologię Anti-Fingerprint są więc dodatkowo zabezpieczane przed niepożądanymi odciskami palców i dłoni

Technologia Anti-Odour -

Symbol ten oznacza technologię, która absorbuje i neutralizuje odory pozostawiając przyjemny zapach

Technologia Aktywnego Tlenu -

Właściwości aktywnego tlenu sprawiają, że dodany do środków czystości bardzo skutecznie wspomaga proces mycia. Posiada on zdolność utleniania cząstek brudu, dzięki czemu środki z zawartością aktywnego tlenu posiadają lepsze właściwości usuwania zanieczyszczeń.

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(4)
Dodaj opinię
Bożydar5
Ma bardzo fajny zapach
Ricard
Do skórzanej tapicerki jak znalazł
Arletta
Ten zapach jest fenomenalny a to środek do mycia a nie zapachowy... Smug nie zostawia na meblach a o to nam chodziło